(Ver)bouwen is een complexe aangelegenheid waarmee vaak veel stress gaat gepaard.

Welkom

(Ver)bouwen is een complexe aangelegenheid waarmee vaak veel stress gaat gepaard. Om een bouwproces soepel en elegant te laten verlopen zijn er drie pijlers van onmisbaar belang: planning, coördinatie en opvolging. In elk van deze drie aspecten is de factor tijdsbesteding cruciaal. Bouwcoördinatie Pro Plus is uw vertrouwenspartner die u zorgeloos doorheen dit traject begeleidt. Samen met u streven wij het einddoel, binnen het vooropgestelde budget en de uitvoeringstermijn, na.